top of page
NORD-Architects_Arkitektskolen-Aarhus_2.jpg
NORD-Architects_Arkitektskolen-Aarhus_3.jpg

Arkitektskolen Aarhus

NORD Architects har været Bygningsstyrelsens bygherrerådgiver i forbindelse med opførelsen af en ny arkitektskole på Godsbanearealet i Aarhus. Projektet blev til i en proces hvor NORD Architects, med inddragelse af skolens brugere, udarbejdede et konkurrenceprogram, der både beskrev visionen for den fremtidige skole samt de tekniske minimumskrav hertil. Ønsket var en fleksibel og robust bygning med en rå og åben struktur, hvor nye undervisningsmetoder og værkstedsarbejder på bedste vis kan udfolde sig i mange år fremover.

 

I forbindelse med projektet bistod NORD Architects Bygningsstyrelsen med at udvikle en ny udbuds- og samarbejdsmodel kaldet ”New partnering”. Udbudsmodellen understøtter et stærkt samarbejde mellem byggeriets forskellige aktører bl.a. ved tidliglig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab. En forventet effekt er, at rammerne for tid og økonomi bliver overholdt og at det færdige byggeri lever op til de forventninger og krav til kvalitet, der var ved projektets start.

Se yderligere om NORD's arbejde med bygherrerådgivning og metoder her. 

Placering
Bygherre
Typologi
YdelserAnlægssum
Størrelse

År
Samarbejdspartnere
Totalentreprise
Aarhus
Bygningsstyrelsen
Nybyggeri, uddannelsesbyggeri
Behovs- og funktionsanalyser, brugerinddragelse, lokalplansproces, udbudsstrategi, udarbejdelse af konkurrenceprogram, opfølgning gennem projekteringsfaser
287 mio. kr.
15.500 m2

2016-2020
Etos
A. Enggaard, ADEPT, Tri-consult
NORD-Architects_Ostre-Landsret_1.jpg
NORD-Architects_Ostre-Landsret_2.jpg
NORD-Architects_Ostre-Landsret_3.jpg

Ny Østre Landsret

NORD Architects har været bygherrerådgiver for Bygningsstyrelsen i forbindelse med opførelse af Ny Østre Landsret i Nordhavn. Projektet blev udbudt og opført som OPP. Byggeriet havde en høj kompleksitet med særlige krav til sikkerhed og logistik, funktionalitet samt kvalitet.  

 
Helt fra de indledende faser havde NORD Architects fokus på, hvorledes der, indenfor den afsatte økonomiske ramme, bedst muligt kunne tilvejebringes en moderne og tidssvarende landsret, der i mange år frem kan sikre effektive arbejdsgange samt skabe tryghed og sikkerhed for alle landsrettens brugere. Som bygherrerådgiver brugte vi vores kompetencer bredt og drev bl.a. brugerinddragelse, udarbejdelse af funktionsbaserede krav og kvalificering af mulige byggegrunde.

 

Under selve udbuddet bistod NORD Architects Bygningsstyrelsen med bedømmelse og forhandling samt udvælgelse af OPP-leverandør.
Byggeriet er DGNB Guld certificeret. 

Se yderligere om NORD's arbejde med bygherrerådgivning og metoder her. 

Placering
Bestiller
Typologi
Ydelser

Anlægssum
Areal

År
Samarbejdspartnere
OPP-team
København
Bygningsstyrelsen

Nybyggeri, retsbygning
Teknisk bestillerrådgivning ifm. OPP, vurdering af byggegrunde, behovs- og funktionsanalyser, udbudsstrategi, brugerinddragelse, myndighedshåndtering, udbudsmateriale, bedømmelse af tilbud og forhandling, særlige krav til bæredygtighed.
780 mio. kr.
20.000 m2
2015-2019

Sweco
Velliv, A. Enggaad, Henning Larsen Architects, Norconsult
NORD-Architects_Trae-kontor_1.jpg
NORD-Architects_Trae-kontor_2.jpg
NORD-Architects_Trae-kontor_3.jpg

Statsligt kontorbyggeri i træ (WoodHub)

NORD Architects er bygherrerådgiver for Bygningsstyrelsen i forbindelse med opførelsen af Danmarks første statslige kontorbyggeri i træ. Projektet opføres med bærende konstruktioner i træ, der giver en markant CO2-gevinst. NORD Architects har bistået bygningsstyrelsen med rådgivning helt fra projektets indledende faser og kommer til at følge byggeriet frem til ibrugtagning. Ved projektopstart bistod vi bygherre med risikoafdækning, udarbejdelse af skitseforslag, markedsdialog og udbudsstrategi.  


Projektet har plads til 1.600 medarbejdere og skal huse hovedparten af de statslige institutioner, der allerede er placeret i Odense bl.a. Skattestyrelsen, Miljøstyrelsen og Socialstyrelsen. I beskrivelserne af krav til byggeriet har der været stort fokus på bæredygtighed samt på at sikre en høj funktionalitet, hvor de enkelte lejemål fungerer optimalt i samspil med bygnings fællesfaciliteter.  
Byggeriet indgår som testprojekt i afprøvningen af den nye frivillige bæredygtighedsklasse.

Se yderligere om NORD's arbejde med bygherrerådgivning og metoder her. 

Placering
Bygherre
Typologi
Ydelser


Anlægssum
Areal

År
Samarbejdspartnere
OPP-team
Odense
Bygningsstyrelsen

Nybyggeri, kontorbyggeri
Ideoplæg, behovs- og funktionsanalyser, vurdering af byggegrund, byggeprogram, udbudsstrategi, brugerinddragelse, lokalplansproces, udbudsmateriale, risikoanalyser, prækvalifikation, bedømmelse af tilbud, forhandling og aftaleindgåelse, opfølgning gennem projekterings- og udførelsesfaser, særlige krav til bæredygtighed.
800 mio. kr.
36.500 m2
2019- (igangværende)

Sweco
NCC, C.F. Møller Architects, Artelia
NORD-Architects_Faaborg_1.jpg
NORD-Architects_Faaborg_2.jpg
NORD-Architects_Faaborg_3.jpg

Slagterigrunden i Faaborg

NORD Architects har rådgivet Faaborg-Midtfyn Kommune i forbindelse med omdannelse af den tidligere Tulip-bygning og slagterigrund på Faaborg havn. Visionen for havneområdet er at transformere arealet til byens nye kulturelle og gastronomiske samlingssted -et oplevelsesøkonomisk kraftcenter, der skal styrke Faaborgs fællesskaber og øhavsturismen i området.

 

NORD Architects har afdækket udviklingspotentialerne i et ideoplæg, der danner grundlag for fondsansøgninger og det videre udviklingsarbejde. Transformationen af området trækker på stedets historiske industrikarakter i et helhedsgreb, der sammenbinder havnen på tværs med Tulip-bygningen som nyt omdrejningspunkt for liv og aktivitet.

 
Ideoplægget kortlægger Tulip-bygningens potentialer og indretningsmuligheder og anviser, hvordan der i bygningen, og på de omkringliggende arealer, kan skabes fleksible rammer, som kan ændres over tid. På havneområdet anvises, hvordan udbygningsplaner kan fungere i sammenhæng med midlertidige og permanente aktiviteter som f.eks. maritime- og gastronomiske workshops, foreningsliv og pop-up markeder. 

Se yderligere om NORD's arbejde med bygherrerådgivning og metoder her. 

Placering
Bygherre
Typologi
Ydelser


Anlægssum
Areal

År
Samarbejdspartnere
Faaborg
Faaborg-Midtfyn Kommune

Transformation, kulturbyggeri, byudvikling
Ideoplæg, behovs- og funktionsanalyser, fotorealistiske visualiseringer, økonomiske analyser
Ca. 150 mio. kr.
42.500 m2 heraf 6.500 m2 i bygning
2021-2022

Etos, pwc
NORD-Architects_FE_1.jpg
NORD-Architects_FE_2.jpg

Nyt hovedsæde til Forsvarets Efterretningstjeneste

NORD Architects er bestillerrådgiver for Forsvarsministeriet i forbindelse med opførelsen af et nyt hovedsæde til Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er første gang i danmarkshistorien, at der opføres et byggeri dedikeret til at huse den samlede efterretningstjeneste og projektet udgør med en anlægssum på over 2 mia. kr. Danmarks største offentlige-private partnerskab.


Projektet har en yderst høj kompleksitet. Som Bestillerrådgiver har NORD Architects bl.a. stået for udarbejdelse af bygningens funktionsbaserede krav og har dermed defineret rammerne for byggeriet. Den samlede bebyggelse har et meget højt sikkerhedsniveau og nogle helt særlige krav til infrastruktur. Byggeriet skal desuden have et moderne og fremtidssikret kontormiljø, der let kan fremtidige organisatoriske ændringer. 

Se yderligere om NORD's arbejde med bygherrerådgivning og metoder her. 

Placering
Bestiller
Typologi
Ydelser

Anlægssum
Areal

År
Samarbejdspartnere
OPP-team
København
Forsvarsministeriet

Nybyggeri, kontorbyggeri, forsvarsbyggeri
Teknisk bestillerrådgivning i forbindelse med OPP, Behovs- og funktionsanalyser, vurdering af byggegrund, brugerinddragelse, udbudsmateriale, økonomiske analyser, bedømmelse af tilbud og forhandling, opfølgning gennem projekterings-og udførelsesfaser. 
Ca. 2 mia. kr.
Ca. 50.000 m2
2020- (igangværende)

Fortroligt
PensionDanmark, MT Højgaard, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Rambøll, DEAS
NORD-Architects_DTU-Riso_3.jpg
NORD-Architects_DTU-Riso_1.jpg
NORD-Architects_DTU-Riso_2.jpg

DTU Risø

NORD Architects har været bygherrerådgiver i forbindelse med en udvidelse og opgradering af DTU’s forskningsarealer for vindenergi på Risø. Rådgivningen spændte fra udarbejdelse af en ny helhedsplan for hele området på Risø til udarbejdelse af dispositionsforslag for nybyg og renovering samt udbud til totalentreprenør og efterfølgende opfølgning gennem projekterings- og udførelsesfase.


Det samlede projekt skal sikre en højprofileret campus med moderne forskningsmiljøer, der ligger tæt på hinanden i en struktur, der tilvejebringer en god sammenhængskraft – også når nye når nye funktioner kommer til og andre bliver nedlagt eller flyttet. De arkitektoniske- og tekniske løsninger er blevet til på baggrund af en intensiv brugerinddragelse, hvor specialiserede medarbejdere har bidraget med værdifuld viden. Om- og nybygningen fornyr og sammenbinder kontor- laboratorie- og værkstedsfaciliteter i en teknisk tung bygning.

Se yderligere om NORD's arbejde med bygherrerådgivning og metoder her. 

Placering
Bygherre
Typologi

Ydelser

Anlægssum
Areal

År
Samarbejdspartnere
Totalentreprise-team
Risø
Bygningsstyrelsen
Forsknings- og laboratoriebyggeri, nybyg, ombyg og renovering
Ideoplæg, behovs- og funktionsanalyser, byggeprogram, udbudsstrategi, brugerinddragelse, myndighedshåndtering, dispositionsforslag, udbudsmateriale, prækvalifikation, bedømmelse af tilbud, opfølgning gennem projekterings- og udførelsesfaser, fotorealistiske visualiseringer.
146 mio. kr.
6.450 m2 i bygning
2016-2022
Sweco

Bam Danmark, Christensen & CO, Norconsult, 1:1 Landskab
NORD-Architects_Statslige-arbejdspladser_1.jpg
NORD-Architects_Statslige-arbejdspladser_2.jpg
NORD-Architects_Sankt-Kjelds.jpg

Geografisk flytning af statslige arbejdspladser

NORD Architects har rådgivet Bygningsstyrelsen i forbindelse med udmøntning af regeringens plan fra hhv. 2015 og 2018 om geografisk at flytte ca. 4.000 statslige arbejdspladser ud af hovedstaden. Rådgivningen bestod i at vurderer mulige ejendomme, herunder deres kvalitet, funktionalitet samt kapacitet samt at kortlægge omfang for ombygning. NORD Architects varetog desuden digitalisering af eksisterende tegningsmateriale samt tilvejebringelse af de enkelte styrelsers særlige funktionskrav.

 

Analysearbejdet omfattede besigtigelser og registrering samt udarbejdelse af indretningsplaner på lidt over 20 forskellige ejendomme fordelt over hele landet.

 

Se yderligere om NORD's arbejde med bygherrerådgivning og metoder her.  

Placering
Bygherre
Typologi
Ydelser


Areal

År
Samarbejdspartnere
Danmark
Bygningsstyrelsen
Transformation, ombygning
Behovs- og funktionsanalyser, vurdering af ejendomme, lejerrådgivning, registrering og digitalisering af eksisterende forhold
Ca. 20 ejendomme
2015-2019

Sweco
NORD-Architects_Boliglaboratorium_1.jpg
NORD-Architects_Boliglaboratorium_2_Adam-Mork.jpg
NORD-Architects_Boliglaboratorium_3.JPG

Boliglaboratorium

NORD Architects har som rådgiver for Statens Kunstfond og Realdania udviklet og iværksat initiativet Boliglaboratorium. Laboratoriet er både et netværk for byggebranchen, en videns- og formidlingsplatform og mere konkret et laboratorium, der har som mål at udvikle 7 bolig-eksperimentprojekter, som skal realiseres rundt omkring i landet. 

 

Siden initiativets start har NORD Architects drevet sekretariatet bag Boliglaboratorium med fokus på at formidle ny viden og med en mission om at ’genstarte’ vores boligbyggeri. I regi af Boliglaboratorium har NORD Architects bl.a. tilrettelagt en række boligkonferencer samt været redaktør på forskellige publikationer vedrørende boligkvalitet, tendenser, udfordringer og anbefalinger. Senest har NORD Architects kurateret en udstilling, der formidler de 7 eksperimentprojekter, som modtager støttemidler fra Boliglaboratorium. 

Se yderligere om NORD's arbejde med bygherrerådgivning og metoder her. 

Placering
Bygherre
Typologi
Ydelser


År
Danmark
Statens Kunstfond og Realdania
Udviklingsprojekt
Udvikling, strategi, proces, tilrettelæggelse af konferencer, drift af sekretariat, udstillingskurator
2018- (igangværende)
bottom of page