top of page

DTU Risø

Laboratorier og mikroskopfaciliteter for forskning i vindenergi 

Dispositionsforslag af NORD 

Intentionen med helhedsplanen for Risø er at udvikle en attraktiv campus hvor enhederne samles fysisk, så beslægtede faciliteter ligger tæt på hinanden og giver en synergi effekt. I udviklingen af Risø med nye funktioner, der kommer til og ældre, der bliver nedlagt eller flyttet, er det vigtigt der ikke sker en spredning af aktiviteter, men at planlægningen holder liv i campussen. 

Med fysisk samling af DTU Vindenergi har det været hensigten at skabe en forankring i og udvikling af området omkring Laboratorieplads. Bygning 101 er renoveret til kontorer for DTU Vindenergi-enheder med etablering af godt 65 arbejdspladser i nærhed til DTU Vindenergis nuværende bygninger. Det er foreslået at bygge nyt i området omkring bygning 101 til eksperimentelle faciliteter med pladsbehov og særlige bygningskrav.

Der bygges nyt laserlab og fælles værksted i området nord for bygning 100 med en placering, der giver tæt forbindelse til hovedbrugerne – TEM i bygning 100 – og for at understøtte relationen til Risø Værksted.

 

NORD har stået for brugerinddragelse og fx gennemført behovsafdækning i samarbejde DTU Vindenergi og de af koordineringsgruppen nedsatte brugergrupper. Dette har afsløret hvilke behov der er for bygninger til pladskræv-ende eksperimentelle aktiviteter og værksteder, som så er foldet ud i scenarier for ny- og ombygninger, der udvikler Risø som en attraktiv campus med højprofileret forskningsmiljø. 

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse

Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
Roskilde Fjord
Bygningsstyrelsen
xxxx
xxxx-xxxx
værksteder, laboratorier, kontorer
brugerinddragelse, byggeprogram, outline proposal, early tender in turnkey project
6.450 m2
146 mio. kr.
SWECO
Igangværende

Østre Landsret

Ny landsret i Nordhavn

Vinderforslag fra konkurrencen af Henning Larsen Architects

Size: 19.000 m2

Budget: DKK 665.000.000

Program: Court House

 

NORD, in collaboration with Sweco, has provided client consulting for a new High Court that will be built in Nordhavn. The project is politically controlled and has a complicated project organization with specific requirements regarding functionality, logistics, zoning and security. The project is organized as a Public-Private Partnership (PPP) with The Danish Building and Property Agency as client and The Courts of Denmark and Østre Landsret High Court as tenants. As an example, our consulting includes dialogue with the users, needs analysis, preparation of program and brief, design specifications, tender documents and negotiations with CPH City & Port Development regarding purchase of the plot.

Services: User involvement, stress testing of building plots, room schedule, design specifications for PPP tender, dialogue with authorities

NORD Architects arbejder, i samarbejde med SWECO, som rådgivere for Bygningsstyrelsen i forbindelse med en ny Østre Landsret. For Bygningsstyrelsen, Domsstolsstyrelsen og Østre Landsret udfører NORD en behovsanalyse, der fastlægger de bygningsmæssige areal- og funktionskrav. Herunder også evaluering og rådgivning i forhold til mulige placeringsscenarier. 

I rådgivningen er der især fokus på organisering af retsbygningen og samtlige funktioners interne relationer. Af funktioner indeholder Østre Landsret bl.a. retssale og mødelokaler med tilhørende funktioner samt en administrativ afdeling med et større antal kontorer til rettens medarbejdere.

Det har været en vigtig del af processen at verificere mulige byggegrunde i forhold til størrelse, interne zoner og sikkerhed. I den forbindelse er der tegnet flere areal trykprøvninger med detaljerede etageplaner af retsbygningen, der samtidig har kunnet understøtte et fremtidigt grundkøb, bruttoarealet af en samlet bygning samt verificere det vejledende rumprogram.

Landsretten har særlig brugere, der udløser komplekse krav til interne relationer og organisering af funktioner. NORD har ved hjælp at brugeranalyser og inddragelser været med til at fastlægge og beskrive disse krav, herunder også de betydningsfulde arbejdsgange for rettens dommere.

I forbindelse med det kommende OPP-udbud har NORD udarbejdet en funktionsbaseret kravspecifikation. På baggrund af erfaringer fra de foregående undersøgelser samt brugerinddragelser opsummerer specifikationen landsrettens ønsker og krav til bygningens disponering, funktioner, arbejdsmiljø, drift og vedligehold. 

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse

 
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
Nordhavn, København
Bygningsstyrelsen
Østre Landsret under Domstolsstyrelsen
2015-2019
landsret
bygherrerådgivning, byggeprogram, udarbejdelse af funktionskrav, sparring, konkurrencerådgivning
19.500 m2
780 mio. kr.
SWECO
Udført

Byens hus

Et samlet fælleshus for en hel bydel

Vinderforslag fra konkurrencen af AART architects

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
Ørestad 
By og havn
xx
xxxx
kulturhus
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
Udført

Arkitektskolen Aarhus

Ny skole ved godsbanen

Vinderforslag fra konkurrencen af Vargo Nielsen Palle og Adept

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
xx
xx
xx
xxxx
xx
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
xx

Søfartsstyrelsen

Nyt kontor i Korsør

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
xx
xx
xx
xxxx
xx
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
xx

Roskilde Universitet

xxxxxxx

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
xx
xx
xx
xxxx
xx
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
xx

Creative Zones

xxxxxxx

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
xx
xx
xx
xxxx
xx
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
xx

Gastro Akademi

xxxxxxx

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
xx
xx
xx
xxxx
xx
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
xx
bottom of page