Thumbnail
Thumbnail
DA

/

EN

Agenda: Bygherrerådgivning

Dedikeret bygherrerådgivning baseret på mere end 20 års erfaring

NORD Architects driver en passioneret bygherrerådgivning med udgangspunkt i mere end 20 års erfaring som praktiserende arkitekter. Vi trækker på en viden, der bunder i erfaringer fra meget forskelligartede projekter og fra udførelsesager, hvor vi har haft rollen som total- eller underrådgiver. Det gør, at vores bygherrerådgivning altid har rod i virkeligheden og at vi let kan navigere mellem vision, analyse og forhandling. Gennem de seneste år har vi haft rollen som bygherrerådgiver på flere store statslige opgaver bl.a. Ny Østre Landsret i København og Ny Arkitektskole i Aarhus. 

Ligesom vi har rådgivet kommuner i forbindelse med større visionsprojekter som f.eks. transformation af den gamle slagterigrund på Faaborg havn og strategiplan for kreative områder i København.
Ligesom vi har rådgivet kommuner i forbindelse med større visionsprojekter som f.eks. transformation af den gamle slagterigrund på Faaborg havn og strategiplan for kreative områder i København.

Ydelser indenfor bygherrerådgivning: 

 • Ideoplæg
 • Behovs- og funktionsanalyser
 • Vurdering af byggegrunde og ejendomme
 • Byggeprogram
 • Udbudsstrategi
 • Brugerinddragelse
 • Lokalplansproces (myndighedshåndtering)
 • Dispositionsforslag
 • Udbudsmateriale
 • Prækvalifikation, bedømmelse af tilbud, forhandling og aftaleindgåelse
 • Opfølgning gennem projekterings- og udførelsesfaser
 • Teknisk bestillerrådgivning i forbindelse med OPP
 • Lejerrådgivning
 • Registrering- og digitalisering af eksisterende forhold
 • Fotorealistiske visualiseringer
 • Økonomiske analyser
 • Risikoanalyser
 • Visionsprocesser
 • Særlige krav til bæredygtighed

Indledende rådgivning

Som bygherrerådgiver i forbindelse med de indledende faser af et byggeri løser NORD Architects en række ydelser, der skal hjælpe bygherre med at blive klogere på sit projekt, herunder afklaring af forhold vedrørende størrelse, anlægssum og risici. NORD Architects udarbejder bl.a. mulighedsstudier, ideoplæg og hjælper med udbudsstrategi ofte i tæt samarbejde med ingeniører.

NORD Architects har den grundlæggende tilgang til bygherrerådgivning, at vi arbejder åbent og inddragende i forhold til bygherre. Det betyder, at vi gør os umage med at etablere et tæt og tillidsbaseret samarbejde, hvor bygherre er medspiller gennem hele processen.

Udarbejdelse af behovs- og funktionsanalyser

NORD Architects har stor faglig ekspertise i at udarbejde behovs- og funktionsanalyser både i forbindelse med nybyggeri, ombygninger-, udvidelser- og transformationer af eksisterende ejendomme indenfor forskellige bygningstypologier som f.eks. uddannelsesbyggerier, kontorbyggerier og kulturbyggerier.

Som en del af analysearbejdet tilegner vi os viden om bygherres behov og den indholdsmæssige del for projektet. Vi omsætter dette til forskellige produkter, der tager afsæt i projektets økonomiske ramme og som kan anvendes i den videre proces. Det kan f.eks. være rumprogram med krav til arealer, nærhedsdiagrammer, volumenstudier m.v.

Vurdering af byggegrunde og ejendomme

NORD Architects hjælper både offentlige- og private bygherre i forbindelse med vurdering af byggegrunde og eksisterende ejendomme. Arbejdet indbefatter bl.a. arealanalyser, bygningsgennemsyn, analyser af udnyttelsesmuligheder, udarbejdelse af indledende planskitser- og volumenstudier samt udarbejdelse af overslag på anlægsøkonomi. Vi rådgiver desuden om planforhold og inddrager ved behov relevante myndigheder i afklaringsprocessen.

Image
Image

Vil du vide mere om Nord’s arbejde med bygherrerådgivning? Kontakt Mia Baarup Tofte, partner ved NORD Architects, på mia@nordarchitects.dk

Image
Image